Çevre ve İş güvenliği

• İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
• Bütün faaliyetlerde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemek,
• İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
• Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
• Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
• Yapımı ve işletimi sırasında doğal ortamı olumsuz yönden en az derecede etkileyecek ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak projeleri geliştirmek ve     işverenlere sunmak,
• Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak..