İnsan Kaynakları

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. mevcut personeli ve kurumsal yapısı ile faaliyet gösterdiği sektörlerde ve ülkelerde her zaman çağdaş, öncü, saygın ve güvenilir bir kuruluş olduğunu ispatlamıştır.

Deneyimli ve donanımlı personelinin yanısıra 5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş., her sene çok sayıda mezuna da geniş bir yelpazede iş imkânı ve kariyer fırsatı sunmaktadır.

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş., “En değerlimiz: İNSAN” politikasını her kademede benimsemiş yönetim kadrosuyla, çalışanlarına sağladığı sosyal, sağlıklı ve modern çalışma ortamıyla, uzun vadeli ve aile sıcaklığında çalışmak isteyenlerin özellikle tercih ettiği bir firmadır.

İş istihdamı

Şirketimizde işe alım, 5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. politikasına, hedeflerine ve kültürüne uygun, teknik ve kişisel yeterliliklere sahip en uygun adayların, uygun pozisyonlara yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır..

Eğitim

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. çalışanlarına eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle İnsan Kaynakları yönetimi, çalışanların meslek eğitimine özel bir önem vererek çalışanlarının yetkinliklerini kurumsal deneyimleriyle geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için en uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır.

Oryantasyon

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. İşe yeni başlayan personelimizin, firma kültürüne ve işe kısa sürede uyum göstermesi için yapılan faaliyetler oryantasyon programının konusunu oluşturur. “Oryantasyon Programı”nın amacı, yeni çalışanın işe alışma dönemini ve adaptasyonunu sistematik bir planlama ile gerçekleştirmektir…

Performans Değerlendirme

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. Performans değerlendirmesi, çalışanlarımızın kendi başarı hedeflerinin yön ve düzeyini belirlemesi ve belirtmesi konusunda fırsat oluşturmak, beklentilerinin belirlenerek kuruma bağlılıklarının artırılmasını sağlamak ve motivasyonlarını artırarak işgücü verimliliğinin artmasına yardımcı olmak, eğitim ve geliştirme program ihtiyaçlarının belirlenmesine temel oluşturmak ve kariyer planlamasına katkıda bulunmak amacı ile yapılır.

Stajyer

5K PREKAST BETON ELEMANLARI A.Ş. Stajyer taleplerimiz için info@5kbetonyapi.com adresimize başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.